Dobble Česko

Dobble Česko je blesková postřehová hra, kde je cílem najít společný symbol na kartách a zbavit se všech svých karet, nebo jich co nejvíc posbírat. Záleží na variantě, jakou chceme hrát. Je variantou známé hry Dobble, ale vychází z českých reálií. Na kartičkách tak můžete spatřit cibulový porcelán, Karlův most či voňavé olomoucké tvarůžky. 

Hra obsahuje 55 karet, přičemž na každé kartičce se nechází osm různých symbolů. Na libovolné dvojici karet je společný právě jeden symbol. Dobble Česko můžete hrát v pěti variantách, které  mají společný cíl, a to poznat vždy shodný symbol na dvou kartách a říct tuto informaci nahlas. V případě, že není zřejmé, kdo symbol identifikoval jako první, vyhrává hráč, který první položil kartu nebo si ji vzal. Pokud na konci hry budou první místo sdílet dva hráči, tak následuje rozstřel.

Jednotlivými variantami hry jsou:

Varianta Věž:

Příprava hry: Každému hráči rozdáme jednu kartu lícem dolů a ze zbývajících karet vytvoříme tahací balíček, který položíme doprostřed stolu lícem nahoru.
Cílem hry poté bude nasbírat co nejvíce karet
Průběh hry: Všichni hráči naráz otočí karty, které mají před sebou lícem nahoru a budou hledat shodný symbol na své kartě a na kartě ve středu stolu (dobírací balíček). Poté, co první z nich nalezne shodný symbol a nahlas jej vysloví, vezme kartu ze středu stolu a položí jí lícem vzhůru na svoji kartu. S touto novou kartou pak porovnává právě odkrytou kartu z dobíracího balíčku. Hra pokračuje dále, dokud ještě ve středu stolu zůstávají karty. Na konci hry si každý hráč spočítá ukořistěné karty a ten, co jich získal nejvíce se stane vítězem.

Varianta Studna:

Příprava hry: Doprostřed stolu položíme lícem vzhůru a zbylé karty lícem dolů rozdáme mezi hráče.
Cílem hry poté bude se co nejdříve zbavit všech karet
Průběh hry: Všichni hráči naráz celý svůj hrací balíček, který mají před sebou lícem nahoru a budou hledat shodný symbol na své kartě a na kartě ve středu stolu. Poté, co první z nich nalezne shodný symbol a nahlas jej vysloví, vezme kartu ze svého balíčku a položí jí lícem vzhůru do středu stolu. Tato karta se stává středovou hrou a právě s ní budou hráči porovnovát své karty. Hra pokračuje dále, dokud jeden z hráčů není bez úplně bez karet. Tento hráč pak vyhrává hru.

Varianta Horký brambor:

Příprava hry: Každému hráči dejte jednu kartu lícem dolů. Zbylé karty dejte bokem a řekněte si, kolik kol chcete hrát (pravidla ale hovoří o minimálně pěti kolech).
Cílem hry poté bude mít po všech kolech co nejméně horkých brambor, tedy karet 🙂
Průběh hry: Všichni hráči naráz otočí své karty lícem vzhůru a drží je ve svých dlaních. Až hráč uvidí stejný symbol na své ruce a ruce druhého hráče, rychle a nahlas vyřkne ten společný symbol a položí svou kartu na ruku tohoto hráče a dále v tomto kole nehraje. Poté, co v kole zůstane jediný hráč, kolo končí a všichni hráči si doberou karty a začíná kolo nové. Po odehrání domluveného počtu kol zvítězí hráč, který „získal“ nejméně karet.

Varianta Otrávený dárek (já rád používám Sněhurčino jablko):

Příprava hry: Každému hráči dejte jednu kartu lícem dolů. Ze zbývajících karet vytvoříme tahací balíček, který položíme doprostřed stolu lícem nahoru.
Cílem hry poté bude mít po všech kolech nejméně otrávených jablíček (karet).
Průběh hry: Všichni hráči naráz otočí své karty lícem vzhůru a hledají společný symbol na kartě uprostřed stolu a kartách ostatních hráčů. Až je naleznou, řeknou o jaký symbol se jedná nahlas, a poté vezmou kartu z prostředku stolu a položí ji na karu hráče, u kterého identifikovali shodný symbol. S odkrytou kartou ve středu poté opět porovnávají karty ostatních hráčů. Jakmile jsou všechny karty ze středu stolu vybrány, hráči si spočítají kolik otrávených dárků (jablíček) mají. Hráč, který je otráven (karetně :D) nejméně, vyhrává, protože jediný přežil.

Varianta Trojice:

Příprava hry: Z karet otočených lícem dolů vytvoříme hrací balíček. Vezmeme prvních devět karet a vyskládáme je lícem nahoru (doporučuji mřížku 3x3). 
Cílem hry je získat co nejvíce karet.
Průběh hry: Všichni hráči naráz se snaží najít stejný symbol na třech kartách (na všech třech kartách musí být stejný symbol). Poté, co hráč najde karty, na kterých identifikuje shodný symbol, toto nahlas řekne a vezme si tyto tři karty se stejným symbolem a nahradí karty, které si vzal kartami z dobíracího balíčku. Hra pokračuje stejným způsobem, pokud zůstane méně než devět karet a z vyložených karet není možné určit tři se stejným symbolem.

co dělám dále

WEB

Tvorba rychlých a funkčních webů na míru klienta

FIREMNÍ AKCE

Organizace firemních akcí

FAJNOVÉ CESTOVANÍ - TRAVELING

Cestovní agentura a cestovní služby

FOTO A VIDEO

Foto a video servis